دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی اموراداری کار دانش

شیوه نامه تهیه بسته آموزشی

 

ګروه آموزشی رشته اموراداری در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود و به منظور بهره ګیری از توانمندی های هنرآموزان و شکوفایی خلاقیت های آنان اقدام به ګرد آوری فعالیت های ارزنده همکاران در قالب بسته های آموزشی  نموده است لذا خواهشمند است  هنرآموزان محترم با توجه به موارد ذیل نسبت به تهیه و ارسال آثار ارزشمند خود اقدام نمایند .((لازم به ذکر است که از دارندګان آثار برتر به نحو مقتضی تقدیر بعمل می آید ))

انتخاب یکی از استانداردهای رشته اموراداری

– تهیه لوح های فشرده شامل اسلایدآموزشی ، بانک سوال ،فیلم های آموزشی و فعالیت های خلاقانه که مرتبط با استاندارد انتخاب شود.

– قالب بندی اسلایدها باید به صورتی باشد که در صفحه اول نام استاندارد نام سرفصل ،نام استان و منطقه و مشخصات تهیه کننده ذکرشده باشد.

– بانک سوال باید شامل سوالات تستی و عملی همراه با پاسخنامه و ذکر منبع آموزشی مورد استفاده باشد.

– آخرین مهلت ارسال آثار ((لوح های فشرده ))۹۴/۱/۲۰ می باشد.

 

سلام دنیا!

تکمیل و ارسال فرم های آماری

با سلام و احترام از کلیه هنرستان های متولی رشته اموراداری در خواست می شود که فر م های آماری به شرح ذیل را تا مورخ ۱۵/۸/ ۹۶ تکمیل و به آدرس ایمیل سرگروه moradi.omoreadari @gmail.comارسال نمایند

فرم هنرآموزان

 

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.