دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

برگی دیگر از افتخارات رشته اموراداری استان سیستان و بلوچستان

کسب رتبه اول در جشنواره مجازی روش تدریس استاندارد مهارت کارمند اداری رابه همکار فرهیخته خانم محمودی تبریک گفته و برای ایشان توفیق روزافزون را آرزومندیم.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.