دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تاریخ برگزاری آزمون های هماهنگ استانی “شاخه کاردانش”

قابل توجه همکاران رشته اموراداری:

جدول عناوین دروس مهارتی شاخه کاردانش “رشته اموراداری” که به صورت هماهنگ استانی برگزار می شود را مطالعه نمایید.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.