دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

برگزاری آزمون آنلاین کشوری مهارت مسئول کاردکس وکنترل موجودی

ارسال مشخصات هنرآموزان برای شرکت در آزمون آنلاین کشوری

با سلام وعرض خسته نباشید ،خواهشمند است مدیران محترم هنرستان های متولی رشته اموراداری اسامی و مشخصات هنرآموزانی که تمایل دارند در آزمون آنلاین کشوری استاندارد مسئول کاردکس و کنترل موجودی شرکت نمایند را تا ۲۰ دیماه به ایمیل سرگروه رشته اموراداری ارسال نمایند تا ثبت نام ایشان انجام گیرد . لازم به ذکر است در ثبت مشخصات( کدملی و پرسنلی و شماره همراه) دقت کافی به عمل آید تا در زمان شرکت درآزمون با مشکلی  مواجه نگردند زیرا براساس مشخصات ارسالی ثبت نام آنها انجام می شود.

ارسال مشخصات 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.