دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

اضافه شدن استاندارد مسابقات علمی -کاربردی

اطلاعیه جدید دبیرخانه کشوری رشته اموراداری :

با سلام و ادب حضور همکاران محترم، بنا بر خبر رسیده از دفتر کاردانش استاندارد تندخوان نیز به استاندارد های مسابقات علمی – کاربردی اضافه گردید .

استاندارد های مسابقات علمی -کاربردی :     بایگان -مسئول دفتر – تندخوان

پوسته Mission News توسط Compete Themes.