دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در

(عنوان)

پیرو سئوال هنرآموزان مبنی بر معرفی منابع آموزشی در سال تحصیلی جاری به اطلاع می رساند شاخه کاردانش برای دروس مهارتی رشته اموراداری کتاب ندارد و هنرآموزان گرامی موظفند در تدریس مهارت ،سر فصل های استاندارد آن مهارت را مد نظر قرار دهنداما به منظور ارتقائ سطح کیفی آموزش و هماهنگی در سطح استان مطالعه کتب مولفین به شرح ذیل پیشنهاد می شود :

آقای صالحی اردکانی : ۰۹۱۲۰۲۵۰۴۰۶ /  ۰۹۳۵۲۹۱۳۶۱۶

خانم محمدی : ۰۲۱۶۶۵۶۱۵۰۶ / ۰۲۱۶۶۵۶۱۵۰۲

تکمیل فرم های آماری

قابل توجه هنرستان های متولی رشته اموراداری :خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به تکمیل  و ارسال فرم های آماری ذیل به آدرس moradi.omoreadari@gmail.com   اقدام فرمایید.

فرم اطلاعات مربوط به هنرجویان رشته اموراداری

  فرم اطلاعات هنرآموزان رشته اموراداری

پوسته Mission News توسط Compete Themes.